ZİHİNSEL BÖLME - On sayı setinin sabit ve belirlenmiş hane sayısındaki sayılara bölünmesi

(Zaman elverdiği sürece bu kategoride her seferinde farklı sayı setleri ile birden fazla deneme yapılabilir.)

Yarışma

İşlem Sayısı

Süre

Zihinsel Bölme (10 henli sayıları 5 haneli sayılara bölme)

10

6 dakika

Yazılım: MemoriadYarışma Yazılımı

Hesaplama

1. MemoriadYarışma Yazılımı tarafından zihinsel olarak verilen sabit haneli sayılara (bölme sonucunda kalanı olmayan) bölünecek on sayı seti üretir.

2. Sayıların ilk hanesi “0” olmamalıdır.

3. Doğru cevap verilen sayıların tam bölmesi olmalıdır.

4. Yarışmacılar kendilerine verilen iki sayıyı bölerek buldukları cevabı yazarlar. Ancak, başka hiçbir yere hiçbir şey yazamazlar.

5. Yarışmacıların kendilerine verilen sürenin tamamını kullanabilmelerine rağmen,on bölme işleminin tümü doğru yapılırsa, daha az zaman kullanmak önem taşır.Tüm işlemler doğru ise, işlemleri en kısa sürede yapan yarışmacı kazanır.

6. Yarışmacı hesaplamalarını tam olarak bitirdiğinde, kronometreyi durdurur. Yarışmacı hesaplama aşamasını bititrir bitirmez, yazılım bölme aşamasını kapatır ve yarışmacının ekranında sonuçlarını ve puanını gösterir.

7. Yarışmacının, hesaplama süresi sona erdiğinde, cevaplarını ve hatalarını kontrol etmek için üç dakikası vardır. Bu süre de dolduğunda, yazılım sonuç ekranını otomatik olarak kapatır.

8. Yarışmacı kendi hesaplama işlemini bitirdikten sonra diğer yarışmacılar da işlemlerini bitirene kadar sessizce bekler.

9. Eğer on bölmenin tümü doğru değilse, yarışmacı hesaplama yaparken ne kadar süre kullanmış olursa olsun, verilen 10 dakikalık sürenin tamamını kullanmış olarak kabul edilir.

10. Verilen süre dolduğunda, yazılım henüz hesaplamayı bitirmemiş olan yarışmacıların hesaplama aşamasını otomatik olarak kapatır ve yarışmacıların sonuçlarını kendi ekranlarında gösterir. Yarışmacıların cevaplarını ve hatalarını kontrol etmek için üç dakikaları vardır. Verilen üç dakikalık değerlendirme süresi sona erdiğinde ekran otomatik olarak kapanır (*).

(*) Memoriad™ Komitesi, hesaplama bittikten sonra, sonuçları duyurabilir.

Puanlama

1. Her doğru cevap için “1” puan verilir.

2. Eğer cevap yanlışsa, kaç hanenin doğru ya da yanlış olduğunun önemi yoktur.

3. Eğer yarışmacı verilen süreden daha kısa bir sürede cevaplamayı bitirirse, kullandığı süre yazılım tarafından kaydedilir. Bu durum yarışmacıların doğru cevaplarının eşit olması durumunda dikkate alınır.

Puan = c x T / t

t = hesaplama süresisinin saniye olarak değeri

T = toplam işlem süresi

c = doğru cevap sayısı

5. Bu kategoride birden fazla deneme yapılabilir. Birden fazla deneme yapıldığında, tüm denemeler içindeki en yüksek puan değerlendirmeye alınır.

6. Bir beraberlik söz konusu olduğunda, yarışmacıların eşit olmayan ikinci en iyi puanları değerlendirmeye alınır.