SAYILAR HAFIZASI - Verilen ezberleme süresinde 0 dan 9’a kadar 10 farklı rastgele seçilmiş rakam içeren, 125 satırlık, 40 haneli, olabildiğince çok rakam ezberlenmesi.

(Zaman elverdiği sürece bu kategoride her seferinde farklı ve rastgele seçilmiş sayılarla birden fazla deneme yapılabilir.)

“Sayı Hafızası” yarışmasının versiyonları aşağıda olduğu gibidir.

Yarışma

Ezberleme Süresi

Hatırlama Süresi

Sayı Hafızası (1 dakika)

1 dakika

3 dakika

Sayı Hafızası (5 dakika)

5 dakika

15 dakika

Sayı Hafızası (15 dakika)

15 dakika

30 dakika

Sayı Hafızası (30 dakika)

30 dakika

60 dakika

Sayı Hafızası (60 dakika)

60 dakika

120 dakika

Yazılım: MEMORIAD™ Yarışma Yazılımı

Ezberleme

1. Bu kategoride, MEMORIAD™ Yazılımı 0 dan 9’a kadar (örneğin, 348065230110568...)10 farklı ve rastgele seçilmiş rakam içeren, 125 satırlık, 40 haneli rakam üretir ve bunları her yarışmacının bilgisayar ekranında sırayla gösterir.

2. Bilgisayar tarafından üretilen bu sayılar, ekranda 5 sayfa halinde gösterilir ve her sayfada 25 satır ve 40 sayı bulunur.

3. Her satıra bir 40 haneli sayı yazılır (Örneğin; Line 21: 436587900...).

4. Bütün yarışmacılar aynı sayı setini ezberlemek zorundadır.

5. Yarışmacılar verilen ezberleme süresi içinde 125 satırlık 40 haneli sayı listesinden olabildiğince çok sayı ezberlemeye çalışırlar.

6. Yarışmacılar, kendilerine verilen ezberleme süresinin tamamını kullanmak zorunda değildir. Bir yarışmacı, istediği zaman bu süreyi durdurup hatırlama aşamasına kadar sessizce bekleyebilir.

7. Ezberleme süresi biter bitmez, yazılım ezberleme ekranını kapatır.

Hatırlama

1. MEMORIAD™ Yazılımı ezberleme ekranını kapatır kapatmaz, cevaplarını girebilmesi için, her yarışmacıya hatırlama ekranını açar.

2. Yarışmacılar cevaplarını verilen hatırlama süresi içinde yazmak zorundadırlar.

3. Yarışmacıların, hatırladıkları her 40 haneli sayıyı ilgili satırın yanına yazmaları gerekir.

4. Yarışmacının hatırlamadığı 40 haneli sayıya karşılık gelen satır ya da satırlar boş bırakılmalıdır.

5. Yarışmacılar, kendilerine verilen hatırlama süresinin tamamını kullanmak zorunda değildir. İstedikleri zaman bu süreyi durdurup hatırlama aşamasına kadar sessizce bekleyebilirler.

6. Hatırlama süresi sona erdiğinde, MEMORIAD™ Yazılımı ekranı otomatik olarak kapatır ve puanları bilgisayar ekranında gösterilir..

7. Program, yarışmacının kendini değerlendirmesi için sonuç ekranında hataları gösterir. Eğer yarışmacı sonuç ekranını kapatmazsa, verilen 5 dakikalık değerlendirme süresi sonunda ekran otomatik olarak kapanır.

Puanlama

1. “40” hanesi doğru olarak hatırlanan her 40 haneli sayı sırası için “40” puan verilir.

2. Sadece bir hanesi yanlış olarak hatırlanan her 40 haneli sayı sırası için “20” puan verilir.

3. İki ya da daha fazla hata olan (eksik sayılar dahil olmak üzere) tamamlanmış her 40 haneli sayı sırası için “0” puan verilir.

4. Sadece son sıra olmak üzere, eğer satır tamamlanmamış (Örneğin, sadece ilk 33 sayı doğru yazılmışsa) ancak yazılan tüm rakamlar doğru ise, eksik puan verilir (bu örnekte puan 33’ tür).

5. Son sıra tamamlanmamış ve bu sıradaki rakamlardan sadece bir tanesi yanlışsa, bu durumda hatırlanan sayıların yarısı kadar puan verilir (Örneğin, 33/2=17 puan).

6. Son sıra tamamlanmamış ve bu sıradaki rakamlardan birden fazlası yanlışsa, bu durumda son sıraya “0” puan verilir.

7. Bu kategoride birden fazla deneme olabilir. Eğer birden fazla deneme olursa, bütün denemeler içindeki en yüksek puan değerlendirmeye alınır.

8. Bir beraberlik söz konusu olduğunda, yarışmacıların eşit olmayan ikinci en iyi puanları değerlendirmeye alınır. Eğer beraberlik yine bozulmazsa, yarışmacıların “0” puan aldıkları cevapların oranı karşılaştırılır. Puan verilmemiş doğru cevapların oranı, puan verilmemiş cevapların toplamından % 70’den fazla olmak zorundadır. Daha az hata yapmış olan yarışmacı kazanır.

9. En yüksek puanı alan yarışmacı, yarışmayı kazanır.