HIZLI ZİHİNSEL TOPLAMA - 100 tane bir haneli sayının en hızlı olarak toplanması

(Bu yarışmada, üç suralı "Hızlı Zihinsel Toplama" seti doğru olmak zorundadır.)

Yazılım : Memoriad Hızlı Zihinsel Toplama Yazılımı

Bu kategori MEMORIADDünya Rekor Denemeleri kategorilerinden biridir.

1. Memoriad Hızlı Zihinsel Toplama Yazılımı, toplama işlemi için rastgele 100 tane 0 olmayan bir haneli sayı üretir.

2. Yanlış bir cevapta, yeni bir deneme seti işleme sokulur.

3. Yarışmacılar olabildiğince hızlı olarak verilen 100 tane bir haneli sayıyı toplarlar.

4. 3 kere ard arda "Hızlı Zihinsel Toplama" seti doğru olarak toplanmak zorundadır. Bu 3 ard arda setin toplanması sırasında kullanılan ortalama süre yarışmacıların başarısını belirler. Yarışmacının elde ettiği en iyi ortalama, Memoriad'ın bu kategorideki daha önceki ortalama skorlarından daha iyi olmak kaydıyla rekor olarak ilan edilir. Cevapların standart sapma değeri ortalamanın %20'sini geçmesi halinde hakemlerin raporu ve MemoriadKomisyonun nihai kararı ile yapılan deneme geçerli sayılabilir veya geçersiz ilan edilebilir.

Not: Bu kategoride bir rekor ilan edilmesi halinde, daha sonraki standart sapma aralığında kullanılmak üzere bu rekorun en iyi derecesi de bilgi notu olarak paylaşılır.