SESLİ SAYILAR – Ekranda birer saniye aralıklarla sesli olarak söylenen bir haneli sayıların ezberlenmesi.

(Zaman elverdiği sürece, bu kategoride her seferinde rastgele seçilen farklı sayılarla birden fazla deneme yapılabilir.)

Sesli Sayılar Hane Sayısı

Maksimum Sesli Sayı Adedi

Maksimum Ezberleme Süresi (Saniye)

Hatırlama Süresi (Saniye)

1

600

600

1800

Yazılım: MEMORIAD™ Yarışma Yazılımı

Ezberleme

1 MEMORIAD™ Yazılımı bu kategoride, 0, 1, 2, 3,……….8, 9 sayılarını içeren tek haneli sayılar üretir ve 1.0 saniye aralıklarla seslendirir.

2. Yarışmacılar sesli sayıları kulaklıkla dinlerler.

3. Bütün yarışmacılardan aynı sayı setini ezberlemeleri beklenir.

4. Yarışmacılar, sesli sayıları kendilerine verilen sürede sırayla ezberlemek zorundadır.

5. Yarışmacı, ezberleme aşamasını tamamladığında süreci durdurur ve hatırlama süreci başlayana kadar sessizce oturup bekler.

6. Son yarışmacı da, süreci tamamladığında süreci durdurur. Bu aşama böylece tüm yarışmacılar için tamamlanmış olur.

Hatırlama

1. Yarışmanın Hatırlama süresi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

2. Ezberleme aşamasından sonra, MEMORIAD™ Yazılımı, verilen hatırlama süresi içinde cevaplarını girebilmeleri için, her yarışmacıya hatırlama ekranını açar.

3. Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin tamamını kullanmak zorunda değildir. Hatırlama aşamasını bitirir bitirmez kendi sonuçlarını sonuç ekranında görebilirler.

4. Hatırlama süresi sona erdiğinde, MEMORIAD™ Yazılımı, hatırlama ekranını otomatik olarak kapatır ve yarışmacının ekranında sonuçlarını gösterir.

5. Yazılım, sonuç ekranında yarışmacının kendini değerlendirmesi için onun hatalarını gösterir. Yarışmacı sonuç sayfasını kapatmazsa, kendisine verilen 3 dakikalık değerlendirme süresinin sonunda sayfa yazılım tarafından otomatik olarak kapatılır.

Puanlama

1. MEMORIAD™ Yazılımı sırayla doğru olarak hatırlanan her sayıya bir puan verir.

2. Yarışmacının yaptığı ilk hatada puanlama durdurulur. Örneğin, eğer yarışmacı 198 sayıyı doğru olarak hatırlar ama diyelim ki 76ıncı sayıda bir hata yaparsa, puanı 75 olarak kabul edilir. Ya da, yarışmacı 300 sayıyı doğru olarak hatırlar ama ilk sayıda hata yaparsa, puanı “0” dır.

3. Bu kategoride, her seferinde farklı bir soru seti olmak üzere birden fazla deneme yapılabilir. Bütün denemeler içndeki en yüksek puan dikkate alınır.

4. Bir beraberlik söz konusu olduğunda, yarışmacıların eşit olmayan ikinci en iyi puanları değerlendirmeye alınır. Eğer beraberlik yine bozulmazsa, yarışmacıların “0” puan aldıkları cevapların oranı karşılaştırılır. Puan verilmemiş doğru cevapların oranı, puan verilmemiş cevapların toplamından % 70’den fazla olmak zorundadır. Daha az hata yapmış olan yarışmacı kazanır.

5. En yüksek puanı alan yarışmacı, yarışmayı kazanır.