Competition Score 2nd Score
18. INTERNATIONAL MEMORIAD - 2012 9 0
Competition Score Both Correct Correct Names Correct Surnames
12. INTERNATIONAL MEMORIAD - 2012 68 29 6 4
Competition Best Score 2nd Score 3th Score 4th Score 5th Score
6. INTERNATIONAL MEMORIAD - 2012 69 61 60 27 27
Competition Score Time 2nd Score
19. INTERNATIONAL MEMORIAD - 2012 229 00:14:38,73 218