Kişiler

Türkiye Hafıza Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyonası
Cristhian
GAİTÁN GUZMÁN
Cristhian GAİTÁN GUZMÁN