Kişiler

Türkiye Hafıza Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyonası
Zeliha
MAHMATZHANOVA
Zeliha MAHMATZHANOVA