HIZLI FLASH ANZAN – Ekranda Yanıp Sönen Sayıların Hızlı Toplaması

(5 sıralı “Hızlı Flash Anzan” setindeki toplama işlemleri doğru olmak zorundadır.)

Yazılım: MemoriadYarışma Yazılımı

Bu kategori, MemoriadDünya Rekor Denemeleri kategorilerinden biridir.

Sürekli aynı sayıyı söyleyerek, 10 Dünya Rekor Denemesinden (her 24 saatte en fazla bir Dünya Rekor Denemesi yapılabilir) birindeki toplama sonuçlarından birinin (yüksek rakamlar söz konusu olduğunda) doğru cevabı bilinebileceği için, her “Hızlı Flash Anzan” Dünya Rekor Denemesi’nde 5 sıralı toplama doğru olmak zorundadır.

“Hızlı Flash Anzan” Dünya Rekorunu kırabilmek için;

1. Ekranda yanıp sönen sayılar bir haneli sayıların toplama işleminde 50’nin katları, iki haneli sayıların toplama işleminde 25’in katları, üç ve dört haneli sayıların toplama işleminde 15’in katları ve dört haneden fazla sayıların toplama işleminde 10’un katları olmak zorundadır. Sorular kaç haneli olursa olsun, soru sayısı en az 50 olmalıdır.

2. Aşağıdaki formüle göre hesaplanan puanlar mevcut Hızlı Flash Anzan Dünya Rekoru’nun üzerinde olmalıdır.

3. Her “Hızlı Flash Anzan Dünya Rekoru” denemesi sıralı 5 toplama setinden oluşur. Eğer bu setlerden bir toplama yanlış olursa, bir sonraki Hızlı Flash Anzan Dünya Rekoru başlar.

4. Dünya Rekor Denemelerinde Memoriad™ Flash Anzan Yazılımı kullanılması zorunludur.

5. Rekor denemelerinin sayısı 24 saat içinde 10 ile sınırlıdır.

Puan = (1/t2).n.m.2(m-1)

t: sayıların yanıp sönme zaman aralığı

n: işlem sayısı veya sorudaki yanıp sönen sayı sayısı

m: yanıp sönen sayıların hane sayısı