ZİHİNSEL ÇARPMA – Hane sayısı söz konusu yarışma için sabit olarak belirlenmiş iki sayının on zihinsel çarpımı.

(Zaman elverdiği sürece, bu kategoride her seferinde farklı soru setleri ile birden fazla deneme yapılabilir.)

Yarışma

İşlem Sayısı

Süre

Zihinsel Çarpma (5 haneli sayılarla 5 haneli sayılar)

10

5 dakika

Zihinsel Çarpma (8 haneli sayılarla 8 haneli sayılar)

10

12 dakika

Yazılım: MemoriadYarışma Yazılımı

Hesaplama Aşaması:

1. MemoriadYarışma Yazılımı tarafından hane sayıları söz konusu yarışma için sabit olarak belirlenmiş rastgele iki sayıyı içeren on soru üretilir.

2. Bütün sayılar rastgele seçilir ve her sayı sekiz haneli olmak zorundadır (ilk hanesi sıfır olmayan sayılar).

3. Doğru cevap, verilen sayıların çarpımı olmalıdır.

4. Yarışmacılar zihinsel hesaplama yaparken, son buldukları sonucu sağdan sola ya da soldan sağa sırayla yazabilirler.

5. Yarışmacıların kendilerine verilen sürenin tamamını kullanabilmelerine rağmen, bütün işlemler doğru yapılırsa, yarışmada daha az zaman kullanmak önem taşır.

6. Yarışmacı hesaplamalarını bitirir bitirmez, kronometreyi durdurmak zorundadır. Kronometreyi durdurduğunda, yazılım hesaplama aşamasını kapatır ve yarışmacının ekranında sonuçlarını ve puanını gösterir.

7. Yarışmacının, hesaplama süresi sona erdiğinde, cevaplarını ve hatalarını kontrol etmek için üç dakikası vardır. Bu süre dolduğunda, yazılım sonuç ekranını otomatik olarak kapatır.

8. Yarışmacı kendi hesaplama işlemini bitirdikten sonra diğer yarışmacılar da işlemlerini bitirene kadar sessizce bekler.

9. Eğer on çarpma işlemi doğru değilse, yarışmacı hesaplama yaparken ne kadar süre kullanmış olursa olsun, verilen sürenin tamamını kullanmış olarak kabul edilir.

10. Verilen süre dolduğunda, yazılım henüz hesaplamayı bitirmemiş olan yarışmacıların hesaplama aşamasını otomatik olarak kapatır ve yarışmacıların sonuçlarını kendi ekranlarında gösterir. Yarışmacıların cevaplarını ve hatalarını kontrol etmek için üç dakikaları sonuç ekranını kapatmazsa, verilen 3 dakikalık değerlendirme süresi sonunda ekran otomatik olarak kapanır (*).

(*) Memoriad™ Komitesi, hesaplama bittikten sonra, sonuçları duyurabilir.

Puanlama

1. Her doğru cevap için “1” puan verilir.

2. Eğer cevap yanlışsa, kaç hanenin doğru ya da yanlış olduğunun önemi yoktur.

3. Eğer yarışmacı verilen süreden daha kısa bir sürede cevaplamayı bitirirse, kullandığı süre yazılım tarafından kaydedilir. Bu süreç, yalnızca yarışmacıların verdikleri cevaplar arasında bir eşitlik olduğunda söz konusudur.

4. Eğer bir yarışmacının doğru cevap sayısı yapılması gereken işlemlerden daha az ise, verilen sürenin tümünü kullanmış olarak kabul edilir. MemoriadYazılımı puanların hesaplanmasında aşağıdaki formulü kullanır;

Puan = c x T / t

t = hesaplama süresisinin saniye olarak değeri

T = toplam işlem süresi

c = doğru cevap sayısı

5. Bu kategoride birden fazla deneme olabilir. Eğer birden fazla deneme olursa, bütün denemeler içindeki en yüksek puan değerlendirmeye alınır.

6. Bir beraberlik söz konusu olduğunda, yarışmacıların eşit olmayan ikinci en iyi puanları değerlendirmeye alınır.