HIZLI OKUMA (KAĞIT ÜZERİNDE)

Okuma Süresi: 5 ila 30 Dakika (Okunacak Materyale Göre Değişir)

Cevaplama Süresi: 5 ila 30 Dakika (Soru Türüne Göre Değişir)

Okuma Aşaması

1. Bu yarışma, okuma hızı bir dakikada 400 kelime ya da daha fazla olan herkese açıktır.

2. Bu hızlı okuma kategorisinde, okuma materyali kağıt üzerinde yazılı bir metindir. Yarışmacılara saat tutarak yayınlanmamış yeni ve uzun bir metin, ya da daha once başka bir yerde görülmemiş kitap ya da kitapçık verilir.

3. Okuma yarışmacıların ekranlarındaki kronometre ile başlar. Metni okumayı bitiren yarışmacı, hakeme işaret eder ve hakem yarışmacının bilgisayarının ekranındaki kronometresini durdurur. Kronometre durur durmaz, yarışmacı materyalini kapalı olarak hakeme verir ve diğerlerinin okuması bitene kadar sessizce bekler.

Cevaplama Aşaması

1. Maksimum okuma süresi sona erdiğinde, ya da bütün yarışmacılar okuma aşamasını bitirdiğinde, yarışmacılara ekranda okunan metne ilişkin, okuduğunu anlama sorularının bulunduğu bir test verilir.

2. Okuma işlemi yazılı metin olsa da, okuduğunu anlama testi "Memoriad™ Hızlı Okuma Yarışması Yazılımı tarafından uygulanır. Yarışmacılar cevaplarını blgisayar klavyesinii kullanarak girerler.

3. Yarışmacılar önceki ya da sonraki sorulara bakabilirler, cevaplama aşaması bitmediği sürece cevaplarını istedikleri zaman değiştirebilirler.

4. Yarışmacılar, cevaplama aşamasında kendilerine verilen maksimum süreyi kullanabilirler. Bitirme süresinin yarışma puanına etkisi yoktur.

5. Yarışmacı, cevaplarını artık değiştirmeyeceğinden emin olduktan sonra, cevaplama aşamasının bitmesini beklemek zorunda değildir.

6. Yarışmacı, cevaplama aşamasını bitirdiğinde, yazılım yarışmacının cevaplarını ekranında gösterir.

7. Okuduğunu anlama oranı % 60’ın altında olan yarışmacılara okuma hızı puanı olarak "0" verilir ve diskalifye edilirler.

Puanlama

1. "Okuduğunu anlama oranı" verilen doğru cevapların sayısına göre belirlenir.

2. Okuduğunu anlama oranı % 60’ın altında olan yarışmacılar diskalifiye edilirler.

3. İlk üç derecede beraberlik olması durumunda, eşit derecelerdeki yarışmacılara daha önce verilen metinle ilgili ek sorular içeren ikinci bir test verilir.

4. Hızlı okuma puanları, ham okuma hızı ile anlama oranı ile ilişkili olarak tespit edilen "Anlama Katsayısının (AK) çarpılması ile elde edilir. Hızlı okuma skorunun tam hesabı ve kullanılan terimlerin açıklamaları için hızlı okuma "Rekor Standartları" bölüm içeriğini de tam olarak okuyunuz. Buna göre örneğin bir yarışmacının ham okuma hızı dakikada 1000 kelime ve anlama oranı da % 60 olsun. Bu durumda, yarışmacının "Anlama Katsayısı (AK) 1.00 olacaktır (detay için hızlı okuma "Rekor Standartları" sayfasına bakınız). Böyle bir yarışmacının yarışma skoru veya "Kalibre Edilmiş Okuma Hızı (Kalibre Edilmiş OH) değeri dakikada 1000 kelime yani 1000 puandır (1000 x 1.00 = 1000)

5. Hızlı Okuma Kategorilerinde Derece Kuralları

Aşağıdaki kurallara ve hızlı okuma "Rekor Standartları"na bağlı olarak en yüksek puanı alan yarışmacı yarışmayı kazanır.

İlk Üç Derece Kuralları

2015’de Memoriad Komisyon’un aldığı karara göre;

  1. "Hızlı Okuma Şampiyonu" ünvanı ham okuma hızı dakikada 625 kelimeden az olan kimseye verilmez.
  2. "Hızlı Okuma İkincisi" ünvanı ham okuma hızı dakikada 550 kelimeden az olan kimseye verilmez.
  3. "Hızlı Okuma Üçüncüsü" ünvanı ham okuma hızı dakikada 450 kelimeden az olan kimseye verilmez.