FLASH SAYILAR – Ekranda birer saniye aralıklarla yanıp sönen sayıların hatırlanması.

(Zaman elverdiği sürece, bu kategoride, rastgele seçilen farklı rakamlarla birden fazla deneme yapılabilir.)

Yarışmadaki “Flash Sayılar”ın versiyonları aşağıda verildiği gibidir:

Flash Sayıların Hane Sayısı

Maksimum Soru Sayısı

Maksimum Ezberleme Süresi (saniye)

Hatırlama Süresi(saniye)

1

600

600

1800

2

300

300

1200

3

100

100

600

4

50

50

600

Yazılım: MEMORIAD™ Yarışma Yazılımı

Ezberleme

1. MEMORIAD™ Yazılımı bu kategoride 0, 1, 2, 3, …..8, 9 sayılarını içeren rastgele sayılar üretir ve bu sayılar yarışmacıların ekranlarında her 1.0 saniyede bir bip sesi ile yanıp sönerler.

2. Yarışmacılar bip sesini duymak için kulaklık kullanırlar. Bip sesini duymak istemeyen yarışmacılar sesi kapatabilirler.

3. Yarışmacıların tümünden aynı sayı setini hatırlamaları istenir.

4. Yarışmacıların verilen sure içerisinde ekranda sırayla yanıp sönen sayıları ezberlemeleri beklenir.

5. Bir yarışmacı ezberleme sürecini bitirip süreci durdurduğunda, hatırlama süreci başlayana kadar sessizce oturup bekler.

6. Son yarışmacı ezberleme sürecini bitirip süreci durdurduğunda, bu aşama tüm yarışmacılar için bitmiş olur.

Hatırlama

1. Yarışmanın her versiyonu için verilen hatırlama süresi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

2. Ezberleme aşamasından sonra, MEMORIAD™ Yazılımı her yarışmacıya verilen hatırlama süresi içinde cevaplarını yazmaları için hatırlama sayfasını açar.

3. Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin tamamını kullanmak zorunda değildir. Hatırlama aşamasını bitirir bitirmez, puanlarını sonuç sayfasında göreblirler.

4. Hatırlama süresi sona erdiğinde, MEMORIAD™ Yazılımı hatırlama ekranını otomatik olarak kapatır ve yarışmacının sonuç ekranını açar.

5. Program, yarışmacının kendini değerlendirmesi için sonuç ekranında hataları gösterir. Eğer yarışmacı sonuç ekranını kapatmazsa, verilen 3 dakikalık değerlendirme süresi sonunda ekran otomatik olarak kapanır.

Puanlama

1. MEMORIAD™ Yazılımı yarışmacının sırayla yanıp sönen sayılardan her doğru hatırladığı sayıya bir puan verir.

2. Yarışmacının yaptığı ilk hatada puanlama durdurulur. Örneğin, eğer yarışmacı 198 sayıyı doğru olarak hatırlar ama diyelim ki 76ıncı sayıda bir hata yaparsa, puanı 75 olarak Kabul edilir. Ya da, yarışmacı 300 sayıyı doğru olarak hatırlar ama ilk sayıda hata yaparsa, puanı “0” dır.

3. Bu kategoride, her seferinde farklı bir soru seti olmak üzere birden fazla deneme yapılabilir. Bütün denemeler içindeki en yüksek puan dikkate alınır.

4. Beraberlik söz konusu olduğunda, yarışmacıların eşit olmayan ikinci en iyi puanları değerlendirmeye alınır. Eğer beraberlik yine bozulmazsa, yarışmacıların “0” puan aldıkları cevapların oranı karşılaştırılır. Puan verilmemiş doğru cevapların oranı, puan verilmemiş cevapların toplamından % 70’den fazla olmak zorundadır. Daha az hata yapmış olan yarışmacı kazanır.

5. En yüksek puanı alan yarışmacı, yarışmayı kazanır.