ZİHİNSEL TOPLAMA – 10 haneli sayılarla yapılan on çalışma

(Zaman elverdiği sürece bu kategoride her seferinde farklı sayı setleri ile birden fazla deneme yapılabilir.)

Yarışma

İşlem Sayısı

Süre

Zihinsel Toplama

10

10 dakika

Yazılım: MEMORIAD™ Yarışma Yazılımı

Hesaplama

1. MEMORIAD™ Yarışma Yazılımı tarafından 10 haneli rastgele on soru üretilir

2. Bütün sayılar, yazılım tarafından rastgele seçilir ve her sayı ilk hanesi 0 olmayan 10 haneli bir sayı olmalıdır.

3. Cevap, verilen sayıların toplamı olmalıdır.

4. Yarışmacılar, cevaplarını ekleyecekleri sütunlara yazabilirler. Ancak, başka hiçbir yere herhangi bir ipucu yazamazlar.

5. Yarışmacılar hesaplama yaparken her ne kadar kendilerine verilen süreyi sonuna kadar kullanabilseler de, tüm işlemlerin doğru olduğu durumda daha az sure kullanmak önemlidir. On işlemin tümü doğru olsa bile, hesaplamayı en kısa sürede tamamlayan yarışmacı yarışmayı kazanır.

6. Yarışmacılar hesaplamayı bitirir bitirmez, kronometreyi durdurmak zorundadırlar. Yarışmacı kronometreyi durdurduğu zaman, yazılım hesaplama aşamasını kapatır ve ekranda yarışmacının hesaplama sonuçlarını ve puanını gösterir

7. Yarışmacıların cevaplarını ve hatalarını kontrol etmek için üç dakika süreleri vardır. Bu aşama biter bitmez, yazılım sonuç ekranını otomatik olarak kapatır.

8. Yarışmacılar kontrol sürecini tamamladıktan sonra sesizce diğer yarışmacıların da işlemlerini bitirmelerini beklerler.

9. 10 toplama işleminin hepsi doğru değilse, yarışmacılar hesaplama sırasında ne kadar süre harcarlarsa harcasınlar, hesaplama süresi tam 10 dakika olarak kabul edilir.

10. Verilen süre sona erdiğinde, yazılım, hesaplamayı henüz tamamlamamış yarışmacıların hesaplama ekranını otomatik olarak kapatır ve hesaplama sonuçlarını gösterir. Yarışmacıların cevaplarını ve hatalarını control etmek için üç dakika süreleri vardır. Yazılım, üç dakikalık süre biter bitmez, otomatik olarak sonuç ekranını açar.

(*) Memoriad™ Komitesi, hesaplama bittikten sonra, sonuçları duyurabilir.

Puanlama

1. Her doğru cevap için “1” puan verilir.

2. Cevap yanlışsa, hangi rakamların doğru ya da yanlış olduğuna bakılmaz. O yüzden, bu kategoride kısmi puan verilmez.

3. Eğer bir yarışmacı hesaplama sürecini verilen süreden daha kısa bir sürede tamamlarsa, kullanılan süre yazılım tarafından kaydedilir. Yarışmacıların doğru cevap sayıları arasında bir eşitlik olması durumunda bu sürece başvurulur.

4. Eğer bir yarışmacının doğru cevap sayısı yapılması gereken işlemlerden daha az ise, sürenin tümünü kullanmış olarak kabul edilir.

Puan = c x T / t

t = hesaplama süresisinin saniye olarak değeri

T = toplam işlem süresi

c = doğru cevap sayısı

5. Bu kategoride, her seferinde birden fazla deneme yapılabilir. Bütün denemeler içindeki en yüksek puan dikkate alınır.

6. Bir beraberlik söz konusu olduğunda, yarışmacıların eşit olmayan ikinci en iyi puanları değerlendirmeye alınır.