ZİHİNSEL KAREKÖK - Başta belirlinen sabit bir hane sayısına göre rastgele üretilen sayıların kareköklerinin virgülden sonraki 5. hanelerine kadar zihinsel olarak hesaplanması kategorisi.

Yarışma Tipi Soru Hane Sayısı Cevap İçin İstenen Hesaplamalar Herbir Sorunun Puan Değeri Soru Sayısı Süre
Virgülden Önceki Hane Sayısı Virgülden Sonraki Hane Sayısı Toplam Hane Saysı
Zihinsel Karekök (6 hane) 6 3 5 8 36 10 15 dk.
Zihinsel Karekök (8 hane) 8 4 5 9 45 10 18 dk.
Zihinsel Karekök (10 hane) 10 5 5 10 55 10 22 dk.

(Süre elverirse bu kategoride farklı soru setleriyle birden fazla deneme yapılabilir.)

Yazılım: MEMORIAD™ Yarışma Yazılımı

Yarışma Etabı

1. MEMORIAD™ Yazılımı tarafından yarışma yapılacak hane sayısında 10 adet rastgele sayı üretilir.

2. Üretilen sayıların tamamı yarışma yapılacak hane sayısı kadar olacaktır. Yani ilk rakam sıfır dışında bir sayı olacaktır.

3. Üretilen sayıların karekökleri virgülden sonra 5. haneye kadar hesaplanabilir olacaktır. Tam kare sonucu ifadeler karekök sorusu olarak üretilmeyecektir.

4. Üretilen sayıların karekökleri zihinsel olarak hesaplanır.

5. Verilecek cevaplar virgülden sonraki 5. haneye kadar hesaplanmalıdır. Virgülden sonraki 5. hane, virgülden sonraki 6. hanenin yuvarlanmış değerine göre hesaplanmalıdır.

Örneğin 587247 sayısının karekök değeri 766.32042906... şeklindeyse, (virgülden sonra altıncı haneyi de göz önüne alınarak) virgülden sonra beşinci haneye kadar yazılacak doğru cevap 766.32043 olmalıdır

6. Yarışmacı hesaplama yaptıkça bulduğu değeri sorunun cevabı olarak klavye kullanarak girmeye başlayacaktır. Bulunan ara değerler başka bir yere not edilerek hesaplama yapılamaz. Tüm ara değerler zihinde tutulmalı ve tüm hesaplama zihinsel olarak yapılmalıdır.

7. Yarışmacılar kendilerine verilen maksimum süreyi kullanmakta serbesttirler. Fakat daha önce hesaplamayı bitiren yarışmacı bilgisayarında hesaplama etabını bitirerek sistemin hesaplama süresini kaydetmesini sağlayabilir. Bu durumda sorular yarışmacının ekranından gidecek ve sonuç ekranı görüntülenecektir (*).

8. Tüm soruların doğru hesaplandığı durumda en kısa sürede hesaplamayı bitiren yarışmacı yarışmanın kazanan olacağından hesaplama biter bitmez kronometrenin durdurulması önemlidir.

9. Hesaplamayı bitirerek sonuç ekranına geçen yarışmacılar. Sorulara verdikleri cevapları ve doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca yarışmadan aldıkları puan da ekranlarında gösterilecektir.

10. Sonuçları incelemek için yarışmacıların 3 dakikalık süreleri olacaktır. Bu süre sorunda bilgisayar sonuç ekranını kapatacak ve ana ekrana dönecektir.

11. Sonuç ekranı kapanan veya kendi isteğiyle kapatan yarışmacı diğer yarışmacıların etabı bitirmelerini sessizce oturarak bekleyecektir.

12. Hesaplama etabı için verilen süre sona erdiğinde hala hesaplama yapan yarışmacılar varsa, bilgisayarları otomatik olarak hesaplama etabını bitirerek sonuç ekranına geçecektir (*).

(*) Memoriad™ Komitesi, hesaplama bittikten sonra, sonuçları duyurabilir.

Puanlama

1. Bu etabın puanlamasında her hanenin puan değeri farklıdır.

2. Soldan başlayarak 1. henenin puanı 1, 2. hanenin 2, 3. hanenin 3 şeklinde virgülden sonraki 5. haneye kadar her hanenin puanı vardır.

3. Puanlama soldan başlayarak virgülden sonraki 5. haneye kadar her hane kontrol edilerek yapılacaktır.

Kısacası;

Sadece soldaki ilk haneyi doğru hesaplayan yarışmacı 1 puan;

Soldan ilk 2 haneyi doğru hesaplayan yarışmacı 3 (1 + 2) puan;

Soldan ilk 3 haneyi doğru hesaplayan yarışmacı 6 (1 + 2 + 3) puan;

Soldan ilk 4 haneyi doğru hesaplayan yarışmacı 10 (1 + 2 + 3 + 4) puan;

Soldan ilk 5 haneyi doğru hesaplayan yarışmacı 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5) puan;

Soldan ilk 6 haneyi doğru hesaplayan yarışmacı 21 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) puan;

Soldan ilk 7 haneyi doğru hesaplayan yarışmacı 28 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) puan;

Bu şekilde virgülden sonraki 5. haneye kadar her hanedeki doğru cevap yarışmacıya puan kazandıracaktır.

4. Hanelerin doğruluğu |A-B| <= 5*10^(M-N) formülüne göre hesaplanacaktır.

Formüldeki parametrelerin anlamları;

A : Yarışmacı tarafından girilen cevap,

B : Sorunun doğru cevabı,

M : Doğru cevabın virgülden önceki hane sayısının 1 eksiği.

N : Doğruluğu kontrol edilen hanenin sayısı.

Bir örnek vermek gerekirse;

56325487 şeklindeki 8 haneli bir sayının karekökünün hesaplanması istenmiş olsun. Yarışmacının buna verdiği cevap ise 7505.23568 olsun. Bu sorunun doğru cevabı ise 7505.03078'dir.

9. haneye göre doğruluğu kontrol edelim;

|A-B| <= 5*10^(M-N)

|7505.23568-7505.03078| <= 5*10^((4-1)-9)

|0.2049| <= 5*10^(-6)

0.2049 <= 0.000005 ifadesi sağlanamadığından 9. haneye göre cevap doğru değil.

Aynı şekilde;

8. haneye göre cevap 0.2049 <= 0.00005 ifadesi sağlanamadığından dolayı doğru değil.

7. haneye göre; 0.2049 <= 0.0005 ; doğru değil.

6. haneye göre; 0.2049 <= 0.005 ; doğru değil.

5. haneye göre; 0.2049 <= 0.05 ; doğru değil.

4. haneye göre; 0.2049 <= 0.5 ifadesi sağlandığından doğru.

Yani yarışmacının bu sorudan alacağı puan 4 hane doğru olduğundan ; 1 + 2 + 3 + 4 = 10 puan olacaktır.

5. Bu hesaplamanın istisnai durumları;

Aşağıdaki açıklamalar 6 haneli soruların cevapları göz önüne alınarak yazılmıştır. Hane sayısının değiştiği durumlarda aynı kurallar söz konusu sorular için aynı mantıkla geçerli olacaktır.

a-) Doğru cevap 950’den büyükse ilk iki haneye göre puanlamada yuvarlama yapılıp 1000 yazılamayacağından dolayı 9xx,xxxxx şeklindeki tüm cevaplarda en az 1 hane doğru kabul edilecektir. Örneğin doğru cevabın 972.xxxxx şeklinde olduğu bir soruya yarışmacı 910.xxxxx şeklinde bir cevap vermişse yukarıdaki formüle göre 0 hane doğru olmasına rağmen 1 hane doğru kabul edilecektir.

b-) Aynı şekilde doğru cevabın 995.xxx şeklinde olduğu tüm sorularda 99 ile başlayan tüm cevaplar en az 2 hane doğru olarak kabul edilecektir.

c-) Doğru cevabın 999,5’tan büyük olduğu tüm sorularda 999 ile başlayan tüm cevaplar en az 3 hane doğru kabul edilecektir.

6. Aşağıda farklı hane sayılarındaki karekök hesaplarındaki değerlendirme özet olarak verilmiştir.

Verilen cevap ile doğru cevabın farkı
|A-B|
Kontrol Değeri (*)
5*10^(M-N)
Eşitlik Sağlanmışsa Doğru Hane Sayısı
6 Haneli Sorular İçin 8 Haneli Sorular İçin 10 Haneli Sorular İçin
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 5000 - - 1
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 500 - 1 2
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 50 1 2 3
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 5 2 3 4
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 0.5 3 4 5
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 0.05 4 5 6
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 0.005 5 6 7
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 0.0005 6 7 8
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 0.00005 7 8 9
Verilen cevap ile doğru cevabın farkı <= 0.000005 8 9 10

(*) Kontrol Değeri; 6 Haneli Sorularda 5*10^(2-N) , 8 haneli sorularda 5*10^(3-N) ve 10 Haneli sorularda 5*10^(4-N) formülüne göre hesaplanmıştır. Burada N kontrolü yapılan hane sayısını ifade etmektedir.

7. Yarışmacının sorulara verdiği cevaplar her bir soru için yukarıdaki gibi hesaplanarak toplanır ve yarışmacının ham puanı bulunur.

8. Bu ham puan hesaplama için kullandığı süre dikkate alınarak nihayi puana çevrilir. Bu hesaplama aşağıdaki formülüne göre hesaplanır.

Puan = P * (T / t)

P : Yarışmacının cevaplarından topladığı ham puan

t : Yarışmacının saniye cinsinden hesaplama için kullandığı süre, (Eğer yarışmacı yarışmadaki tüm sorulara eksiksik cevap verememişse bu süre formüldeki T değeri ile aynı kabul edilir.)

T: Yarışma için verilen maksimum sürenin saniye cinsinden değeri.

9. Sıralamalada en yüksek puanı alan yarışmacı yarışmayı kazanmış olur.

10. Eğer bu yarışmada birden fazla deneme yapılmışsa, yarışmacıların denemelerde aldıkları en yüksek puan nihai puanları olarak hesaba katılır.

11. Eşitlik durumunda ikinci en iyi puanlarına bakılarak sıralama belirlenir.