FLASH ANZAN MARATONU – 1 haneli sayılarla 6 haneli sayılara kadar olan sayıların zihinsel olarak toplanması

(Zaman elverdiği sürece, bu kategoride her seferinde farklı soru setleri ile birden fazla deneme yapılabilir.)

Süre: 32 dakika 09 Saniye ( Cevaplarla birlikte toplam zihinsel toplama süresi)

Yazılım: MemoriadYarışma Yazılımı

Hesaplama Aşaması:

1. MemoriadYarışma Yazılımı tarafından standart olarak rastgele toplam 91 zihinsel toplama sorusu üretilir. 91 sorunun soru sayısı, hane sayısı ve toplamaların saniye olarak sıklığı gibi detayları aşağıdaki tabloda görülebilir. Yarışmacıların ekranda soruları okuyabilmeleri için her soru arasında 5 saniye vardır.

Soru ≠

Hane Sayısı

Sıklık (Saniye)

Soru Sayısı

Puan

1

1

0,5

10

40,00

2

1

0,5

15

60,00

3

1

0,5

20

80,00

4

1

0,5

25

100,00

5

1

0,5

40

160,00

6

1

0,5

60

240,00

7

1

0,4

10

62,50

8

1

0,4

15

93,75

9

1

0,4

20

125,00

10

1

0,4

25

156,25

11

1

0,4

40

250,00

12

1

0,3

10

111,11

13

1

0,3

15

166,67

14

1

0,3

20

222,22

15

1

0,3

25

277,78

16

2

1,0

5

20,00

17

2

1,0

10

40,00

18

2

1,0

15

60,00

19

2

1,0

20

80,00

20

2

1,0

25

100,00

21

2

1,0

40

160,00

22

2

0,8

5

31,25

23

2

0,8

10

62,50

24

2

0,8

15

93,75

25

2

0,8

20

125,00

26

2

0,8

25

156,25

27

2

0,6

5

55,56

28

2

0,6

10

111,11

29

2

0,6

15

166,67

30

2

0,6

20

222,22

31

2

0,4

5

125,00

32

2

0,4

10

250,00

33

2

0,4

15

375,00

34

2

0,4

20

500,00

35

2

0,3

5

222,22

36

2

0,3

10

444,44

37

2

0,3

15

666,67

38

2

0,3

20

888,89

39

3

1,0

3

36,00

40

3

1,0

5

60,00

41

3

1,0

10

120,00

42

3

1,0

15

180,00

43

3

0,8

3

56,25

44

3

0,8

5

93,75

45

3

0,8

10

187,50

46

3

0,8

15

281,25

47

3

0,6

3

100,00

48

3

0,6

5

166,67

49

3

0,6

10

333,33

50

3

0,6

15

500,00

51

3

0,4

3

225,00

52

3

0,4

5

375,00

53

3

0,4

10

750,00

54

3

0,4

15

1.125,00

55

3

0,3

3

400,00

56

3

0,3

5

666,67

57

3

0,3

10

1.333,33

58

3

0,3

15

2.000,00

59

4

1,0

2

64,00

60

4

1,0

4

128,00

61

4

1,0

6

192,00

62

4

1,0

8

256,00

63

4

1,0

10

320,00

64

4

0,8

2

100,00

65

4

0,8

4

200,00

66

4

0,8

6

300,00

67

4

0,8

8

400,00

68

4

0,8

10

500,00

69

4

0,6

2

177,78

70

4

0,6

4

355,56

71

4

0,6

6

533,33

72

4

0,6

8

711,11

73

4

0,6

10

888,89

74

4

0,4

2

400,00

75

4

0,4

4

800,00

76

4

0,4

6

1.200,00

77

4

0,4

8

1.600,00

78

4

0,4

10

2.000,00

79

4

0,3

2

711,11

80

4

0,3

4

1.422,22

81

4

0,3

6

2.133,33

82

4

0,3

8

2.844,44

83

4

0,3

10

3.555,56

84

5

0,5

4

1.280,00

85

5

0,5

6

1.920,00

86

5

0,5

8

2.560,00

87

5

0,5

10

3.200,00

88

6

0,6

4

2.133,33

89

6

0,6

6

3.200,00

90

6

0,6

8

4.266,67

91

6

0,6

10

5.333,33

TOPLAM

61.778,22

1. Flash Anzan kategorisine katılan yarışmacıları iki farklı yaş grubunda yarışırlar ve yaş gruplarına göre derecelendirilirler.

Çocuklar – Yarışma takvimine göre 13 yaşın altındakiler

Genel – Bütün yarışmacılar

2. Cevaplar arasındaki sure:

1 haneli soruların zihinsel toplaması 5 sn.

2 haneli soruların zihinsel toplaması 7 sn.

3 haneli soruların zihinsel toplaması 9 sn.

4 haneli soruların zihinsel toplaması 11 sn.

5 haneli soruların zihinsel toplaması 13 sn.

6 haneli soruların zihinsel toplaması 15 sn.

3. Flash Anzan kategorisinde, Memoriad™ Yazılımı, rastgele (0, 1, 2, 3, ...., 8, 9 rakamlarını içeren)1 haneli sayıdan 6 haneli sayılara kadar sayı üretir ve bu sayıları 1.0 ila 0.3 saniye aralıklarla ekranda gösterir. Yarışmacılar verilen sürede ekranda gösterilen sayıları toplar ve bilgisayarın klavyesini kullanarak cevaplarını yazarlar. Yanıp sönen sayıların ilk rakamı “0” olamaz.

4. Bütün yarışmacılar aynı soruları yapmak zorundadırlar.

5. Yarışmacılar, ekranda yanıp sönen sayıları topladıktan sonra, yukarıda verilen süre aralığında cevaplarını yazarlar. Eğer bir yarışmacı verilen süre aralığında cevabını yazamazsa, merkez sunucu ek süre tanımadan yeni soruyu göstermeye başlar.

6. Cevap verilmez ya da boş bırakılırsa, cevap “yanlış” olarak kabul edilir.

7. Yarışmacılar sadece doğru cevaplarından puan alırlar.

8.Yarışmacılar toplam aldıkları puanlara göre derecelendirilirler.

9. Bu kategoride birden fazla deneme yapılabilir. Birden fazla deneme yapıldığında, bütün denemeler içinde alınan en yüksek puan değerlendirmeye alınır.

10. Beraberlik durumunda, eşit olmayan en iyi ikinci puanlar kazananı belirler.