BİNARY SAYILAR - (1 Dakika) – Verilen ezber süresi içinde 200 satırlık, “0” ve “1” den oluşan ve mümkün olduğunca çok 30 haneli sayıyı ezberleme.

(Zaman elverdiği sürece, bu kategoride, rastgele seçilen farklı rakamlarla birden fazla deneme yapılabilir.)

“Binary Sayılar”ın farklı versiyonları aşağıda verildiği gibidir;

Yarışma

Ezberleme Süresi

Hatırlama Süresi

Binary Sayılar (1 dakika)

1 dakika

3 dakika

Binary Sayılar (5 dakika)

5 dakika

15 dakika

Binary Sayılar (15 dakika)

15 dakika

30 dakika

Binary Sayılar (30 dakika)

30 dakika

60 dakika

Yazılım: MEMORIAD™ Yarışma Yazılımı

Ezberleme

1. Bu kategoride, MEMORIAD™ Yazılımı ”0” ve “1” sayılarının farklı kombinasyonlarını içeren 200 satırlık 30 haneli sayılar üretir ve bu sayıları sırayla yarışmacının bilgisayar ekranında gösterir.

2. Bilgisayar tarafından üretilen bu sayılar, ekranda 5 sayfa halinde gösterilir ve her sayfada 25 satır ve 30 sayı bulunur.

3. Her satıra bir 30 haneli sayı yazılır (Örneğin; Line 21: 1011101101000...).

4. Bütün yarışmacılar aynı sayı setini ezberlemek zorundadır.

5. Yarışmacılar verilen ezberleme süresi içinde 200 satırlık 30 haneli sayı listesinden olabildiğince çok sayı ezberlemeye çalışırlar.

6. Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin tamamını kullanmak zorunda değildir. Bir yarışmacı ezberlemeyi bitirdiğinde, ya da başka bir sebeple, ezberleme aşamasını durdurup, hatırlama aşaması başlayıncaya kadar sessizce oturup bekler.

7. Ezberleme süresi biter bitmez, yazılım ezberleme ekranını kapatır.

Hatırlama

1. MEMORIAD™ Yazılımı, ezberleme ekranını kapatır kapatmaz, her yarışmacıya cevaplarını yazabilmeleri için hatırlama ekranını açar.

2. Yarışmacılar cevaplarını kendilerine verilen hatırlama süresi içinde yazmak zorundadırlar.

3. Yarışmacıların, hatırladıkları her 30 haneli sayıyı ilgili satırın yanına yazmaları gerekir.

4. Yarışmacının hatırlamadığı 30 haneli sayıya karşılık gelen satır ya da satırlar boş bırakılmalıdır.

5. Yarışmacılar kendilerine verilen hatırlama süresinin tamamını kullanmak zorunda değildir. Bir yarışmacı hatırlama aşamasını bitirir bitirmez, puanlarını sonuç ekranında görebilirler.

6. Hatırlama süresi sona erdiğinde, MEMORIAD™ Yazılımı, hatırlama ekranını otomatik olarak kapatır ve yarışmacıya sonuç ekranını gösterir.

7. Program, yarışmacının kendini değerlendirmesi için sonuç ekranında hataları gösterir. Eğer yarışmacı sonuç ekranını kapatmazsa, verilen 5 dakikalık değerlendirme süresi sonunda ekran otomatik olarak kapanır.

Puanlama

1. “30” hanesi doğru olarak hatırlanan her 30 haneli sayı sırası için “30” puan verilir.

2. Bir hanesi yanlış hatırlanan her 30 haneli sayı sırası için “15” puan verilir.

3. İki ya da daha fazla hanesi yanlış hatırlanan (eksik haneler dahil olmak üzere) her 30 haneli sayı sırası için “0” puan verilir.

4. Sadece son sıra olmak üzere, eğer satır tamamlanmamış (Örneğin, sadece ilk 23 sayı doğru yazılmışsa) ancak yazılan rakamlar doğru ise, eksik puan verilir (bu örnekte puan 23’ tür).

5. Son sıra tamamlanmamış ve bu sıradaki rakamlardan sadece bir tanesi yanlışsa, bu durumda hatırlanan sayıların yarısı kadar puan verilir (Örneğin, 23/2=12 puan).

6. Son sıra tamamlanmamış ve bu sıradaki rakamlardan birden fazlası yanlışsa, bu durumda son sıraya “0” puan verilir.

7. Bu kategoride, birden fazla deneme yapılabilir. Eğer birden fazla deneme yapılırsa, bütün denemeler içindeki en yüksek puan dikkate alınır.

8. Beraberlik söz konusu olursa, yarışmacıların eşit olmayan ikinci en iyi puanları değerlendirmeye alınır. Eğer beraberlik yine bozulmazsa, yarışmacıların “0” puan aldıkları cevapların oranı karşılaştırılır. Puan verilmemiş doğru cevapların oranı, puan verilmemiş cevapların toplamından % 70’den fazla olmak zorundadır. Daha az hata yapmış olan yarışmacı kazanır.

9. En yüksek puanı alan yarışmacı, yarışmayı kazanır.