İSKAMBİL KAĞITLARI – 52 Oyun Kartını Ezberleme

(Zaman elverdiği sürece, bu kategoride her seferinde kağıtlar yeniden ‘karıştırılarak’ birden fazla deneme yapılabilir.)

Yarışma

Ezberleme Süresi

Hatırlama Süresi

İskambil Kağıtları

5 dakika

5 dakika

Yazılım: MEMORIAD™ Yarışma Yazılımı

Ezberleme

1. Her denemede, her bir yarışmacıya bilgisayar ekranında Memoriad™ Software tarafından rastgele karıştırılmış 52 oyun kartı gösterilir. Her yarışmacıdan, bütün yarışmacılara aynı sırada gösterilen iskambil kartlarını ezberlemesi istenir. Yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde kağıtları sırası ile ezberlemeye çalışırlar.

2. Ezberleme aşamasında kağıtlara tekrar tekrar bakılabildiği gibi, aynı anda birden fazla karta da bakılabilir.

3. Yarışmacı, kendisine verilen sürenin tamamını kullanmak zorunda değildir. Istediği zaman bu süreyi durdurup hatırlama aşamasına kadar sessizce bekleyebilir.

4. Verilen ezberleme süresi biter bitmez, program otomatik olarak ezberleme sürecini kapatır.

Hatırlama

1. Beş dakikalık ezber aşaması biter bitmez, MEMORIAD™ Yazılımı her yarışmacının cevaplarını girebilmesi için, hatırlama ekranını açar.Yarışmacılar cevaplarını verilen hatırlama süresi içinde yazmak zorundadırlar. (1inci: Maça 3; 2inci: Sinek Vale ;3üncü: Karo 2 gibi).

2. Yarışmacılar, kendilerine verilen hatırlama süresinin tamamını kullanmak zorunda değildir. Hatırlama sürecini durdurduklarında, sonuç ekranında puanlarını görebilirler.

3. Hatırlama süresi sona erdiğinde, MEMORIAD™ Yazılımı ekranı otomatik olarak kapatır ve puanları bilgisayar ekranına yansıtır.

4. . Program, yarışmacının kendini değerlendirmesi için sonuç ekranında hataları gösterir. Eğer yarışmacı sonuç ekranını kapatmazsa, verilen 3 dakikalık değerlendirme süresi sonunda ekran otomatik olarak kapanır.

Puanlama

1. MEMORIAD™ Yazılımı, ezberlenmesi gereken her kartı, yarışmacının hatırlama aşamasında bilgisayara girdiği kartla karşılaştırır. İki sıralama arasındaki ilk hatada, sadece o ana kadar verilmiş olan doğru cevaplar dikkate alınır.

2. Eğer yarışmacı 52 karttan daha az hatırlarsa, o yarışmacının ezberleme süresi 300 saniye olarak kabul edilir. Yarışmacının en iyi hatırlama süresi, onun esas ezberleme süresi olarak kabul edilir. MEMORIAD™ Yazılımı, puanların hesaplanmasında, aşağıdaki formülü kullanır.

Puanlar = [100/(t/300)] * [c/52]

t= ezberleme süresinin saniye olarak değeri

c = ilk hataya kadar olan doğru kart sayısı

3. Bu kategoride birden fazla deneme olabilir. Eğer birden fazla deneme olursa, bütün denemeler içindeki en yüksek puan değerlendirmeye alınır.

4. Beraberlik durumunda, yarışmacıların en iyi ikinci puanları dikkate alınır.

5. 52 kartı en kısa sürede ezberleyen yarışmacı yarışmayı kazanır.