İstanbul - Beylikdüzü İlçesi Spor Kompleksi
Türkiye / Istanbul

Derecelendirmeye esas olan madalya ve kupalar verilirken ilgili kategoride ("Hızlı Okuma" kategorisi hariç) aynı sınıftan en az 10 (on) yarışmacı olmak kaydıyla "ÇOCUKLAR" ve "BAYANLAR" sıralaması ayrı yapılacaktır. İlgili kategoride aynı sınıftan en az 10 (on) yarışmacı olmaması halinde "ÇOCUKLAR" ve "BAYANLAR" sıralaması ayrı olarak yapılmayacak, katılımcı genel sıralamada yerini alacaktır. "ÇOCUKLAR" kategorisinde değerlendirme için yarışmacının 12 yaş veya altında olması gerekmektedir. 12 yaş üzeri olan herkes yetişkin kabul edilecektir.

Kategoriler