Kişiler

Türkiye Hafıza Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyonası
Jonas VON ESSEN