Organizasyon Komitesi

Türkiye Hafıza Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyonası
Organizasyon Komitesi

Yarışma jürisi öncelikle "Memoriad® Hafıza Olimpiyat Komitesi" üyelerinden oluşmaktadır. Ancak komite gerekli görürse konuyla ilgili uzman bir gurubu da jüri olarak atama hakkına sahiptir.

Türkiye Hafıza, Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyona'sı Jürisi;

BAŞKAN : Melik Safi DUYAR

Çeşitli televizyon kanallarında yaptığı hafıza gösterileri ile tanınan ve Fotografik Hafıza Dünya Şampiyonlarından olan Melik Duyar aynı zamanda "Türkiye Zihinsel Matematik, Hafıza & Fotografik Hızlı Okuma Şampiyonaları"nın (Memoriad) da kurucusudur.

Melik Duyar, 1980 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı konuda master yaptı. Ayrıca özel öğrenci olarak Makine Mühendisliği fark derslerini de aldı. 1985 yılında, Malezya Hükümetinden aldığı bursla Kuala Lumpur INTAN Enstitüsünde "Kamu Yönetimi" konusunda eğitim gördü. 1987-1988 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinden aldığı bursla Minnesota Üniversitesinde "Ekonomi" konusunda lisansüstü eğitim gören Duyar, ayrıca Humphrey Enstitüsünde bir yıl "Liderlik" eğitimi aldı.

1994-1995 yılları arasında, Avrupa Topluluğundan kazandığı Jean Monnet bursu ile İngiltere Exeter Üniversitesinde "Avrupa Topluluğu Ekonomisi" konusunda bir başka master çalışmasını daha tamamlayan Melik Duyar, 1994 yılında İngiltere Beyin Vakfı tarafından Londra'da düzenlenen Dünya Hafıza Şampiyonasında "Fotoğrafik Hafıza" dalında rekor kırarak altın madalya aldı ve Dünya Hafıza Şampiyonu oldu. Bu şampiyonada ayrıca "iskambil kartlarının takibi" ve "karışık bilgilerin takibi" konusunda dünya üçüncüsü olarak iki tane bronz madalya kazanan Duyar, "rakamların takibi"nde de dünya dördüncüsü olmuştur. Duyar aynı yıl, İngiltere'de yayınlanan "The Book of Genius" adlı kitapta dünyadaki en iyi hafıza gücüne sahip ilk on kişi arasında gösterildi.

Uzun yıllar İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan Melik Duyar bu görevinden 1992 yılında istifa ederek bağımsız olarak çalışmaya başlamıştır. Dünya Bankası'nın çeşitli projelerinde eğitimci olarak da görev alan Duyar şu anda Mega Hafıza şirketinin başkanıdır. Duyar' ın beyni ve zihinsel potansiyeli maksimum seviyede kullanma konularında çeşitli eserleri ve eğitim setleri vardır.

Melik Duyar, MİT'de, Harp Akademilerinde ve Polis Akademisinde "İsimler ve Yüzler Hafızası", "Beyni Etkin Kullanma®" ve "Yaratıcı Düşünme Teknikleri®" dersleri de vermektedir.

ÜYE : Doç.Dr. Ünal AY

Akşehir, 1954 doğumludur. Akşehir Lisesinden 1972 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Geliştirme bölümünü tamamlayarak, 1976 yılında üniversite eğitimini tamamladı. 1981 yılında yüksek lisans, 1985 yılında doktora eğitimini The Pennsylvania State University"de tamamlayarak, 1986 yılında İSDEMİR eğitim müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1991 yılında Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Yönetim ve Organizasyon ana bilim dalında İşletme ve Toplum, İş Ahlakı ve İşletme Toplumsal Sorumluluğu, Örgütsel İletişim ve Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası derslerini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde vermektedir. Kasım 2004 tarihinden buyana Ç.Ü. Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını vekaleten yürütmektedir.

ÜYE : Oğuz Mustafa KOÇ

Örta öğremimini Kastamonu'da tamamladıktan sonra 1996 yılında Orta Doğu Teknik üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Bir süre bilgisayar firmalarında yazılımcı olarak çalıştıktan sonra kendi yazılım firmasını kurdu. Ticari alanda faliyet gösteren firmalara yönelik bir çok bilgisayar programı hazırladı. Ayrıca internet teknolojileri konusunda da uzmanlaşarak bu alanda bir çok çalışmaya katıldı. Elektronik ticaret konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Bilişim sektöründeki bilgi ve deneyimlerini insanlarla paylaşmak amacıyla bir çok elektronik kitap ve makale hazırlamıştır. Bunlardan biri olan "Arama Motoru Taktikleri" adlı eKitap 25000'nin üzerinde insana ulaşmıştır.

Megarob A.Ş.'nin kurucu ortaklarındandır ve halen bu firmada yazılım bölümü yöneticiliğini yapmaktadır.

ÜYE : Doç.Dr. Muhittin AYGÜN

19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Bölümünden 1985 yılında mezun olduktan sonra 1991 yılına kadar Erzurum- Çat Lisesi ve Samsundaki bazı Özel dershanelerde Fizik Öğretmeni olarak çalıştı. Bu süre içinde 19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalın da Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 1991 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak girdi ve 1997 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün Katı Hal Fiziği Ana Bilim dalında Fizik Doktora öğrenimini tamamladı. 1998-2001 yılları arası 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim dalında Öğretim Görevlisi ve 2001 yılından bu yana 9 Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak akademik yaşamına devam etmektedir.

1992 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Koceli’ de Çekirdek Magnetik Rezonans (ÇMR) ve 2001 yılında University of Georgia, Atlanta-Georgia’ da, Makromoleküler Kristalografi alanında çalışmalara katılmıştır.

Çalıştığı kurumlarda, Modern Fizik, Atom-Molekül Fiziği, Kuantum Mekaniği ve Kuantum Teorileri, Spektroskopik Yöntemler, Kristalografi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynakları, Okul Deneyimi gibi dersler vermektedir.

Birçok Kongre ve Sempozyuma katılmıştır. Atom ve Molekül Fiziği, Katı-Hal Fiziği ve Fizik Eğitimi alanında; Uluslararası Dergilerde (SCI kapsamında) 40’ ı aşkın ve Ulusal-Uluslararası kongre ve sempozyumlarda 30’u aşkın makale ve bildirisi vardır. Şu ana kadar 9 tane yüksek lisans tezi yönetmiş ve halen 3 doktora ve 2 yüksek lisans tezi yönetmeye devam etmektedir. Ayrıca yönetiminde çeşitli fizik projeleri sonuçlandırılmış ve bazıları da devam etmektedir.

Eğitim stratejileri, problem geliştirme, eğitim süreçlerinde bilimsel kavram yanılgıları ve sınıf yönetimi başlıca ilgi duyduğu alanlardır.