Kişiler

Türkiye Hafıza Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyonası
Dinçer
ÖZDEMİR
Dinçer ÖZDEMİR