Kişiler

Türkiye Hafıza Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyonası
Ulvi
ALİMERDANLI
Ulvi ALİMERDANLI