Kişiler

Türkiye Hafıza Zihinsel Matematik ve Hızlı Okuma Şampiyonası
Johnny BRİONES